Тукай, габдулла

Фәлсәфи лирика

Шагыйрьнең фәлсәфи лирикасында тормышның фаҗигасен атлап чыгу һәрчак идеал белән бәйләнгән. Нәкъ менә идеал аша Тукай тормышның барлык күренешләрен, якларын бәяли.

Әйдәп барган мотивы үткәннәр турында сагышлану булган шигырьләрдә тормыш икегә аерылган: лирик герой үзен бәхетле хис иткән чак һәм аның бәхетле булу мөмкин түгеллекне аңлау вакыты. Әйтик, «Бәйрәм вә сабыйлык вакыты» (1908), русчадан тәрҗемә итеп язылган «Исемдә» (1909) шигырьләрендә үткәннәрнең билгеләре идеаллаштырыла, аларның лирик герое бала чагын – бәхет көткән вакытын сагынуы хакында сөйли.

«Исемдә» шигырендә «үткәннәр» билгеләре: саф һәм гөнаһсыз уен-көлке; якты бәхет көтү; беренче мәхәббәт; илаһи ләззәттән тамган яшь; ярату-яну «бүгенге»дәге салкынлык һәм битарафлыкка каршы куела. Инде бәхет килеренә өмете өзелгәнен, күңеле-йөрәгенең «мәңгелеккә салкын» булуын хәбәр итеп, лирик герой йөрәгенең тик истәлекләр белән генә яшәвен әйтә. Шул рәвешле, кеше өчен балачак-яшьлек вакытының иң кадерле, гомер буе хәтердә яңарып, яшәргә көч бирүче вакыт булуы төп фикер төсендә формалаша.

6 строфадан торган шигырьдә 4 строфа үткәннәр хакында искә төшерә, соңгы 2 се исә бүгенгегә бәя бирә. Алар моң катыш үкенеч хисе белән сугарылган. Әсәрдәге хәтер образы бәхетле вакытларны искә төшереп, яшәүне дәвам итәргә һәм сагышланырга мәҗбүр итүче кыйммәт төсен ала.

«Бәйрәм вә сабыйлык вакыты» шигырендә лирик герой Алладан бәйрәм көнне бала чагына кайтаруын үтенә. Бу әсәрдә дә үткәннәрнең билгеләре: уйнаулар, бәйрәм таңын көтү, матур күлмәк, тәмле ризыкларга шатлану иң бәхетле мизгелләр сыйфатында гомумиләштерелә. Кеше бала чагында гына чын бәхетле була, дигән фикер алга сөрелә.

Идеал – үзен милләткә хезмәткә багышлаган кеше эзли торган хакыйкать; аның тормышны яктыртырга ярдәм итәрлек көч булуы хакында Г.Тукайның күп кенә шигырьләрендә әйтелә.

Тынгысыз, «гәүһәр кеби вөҗданлы» кеше идеалын Г.Тукай Х.Ямашев истәлегенә багышланган «Хөрмәтле Хөсәен ядкяре» (1912) мәрсиясендә, Ш.Мәрҗанигә һәм Г.Исхакыйга аталган «Шиһаб хәзрәт» (1913), «Улмы? – Ул» (1910), «Мөхәрриргә» (1906) әсәрләрендә күтәрә. Г.Тукай үзенең идеаль героенда халыкның тирәндәге потенциаль көчен гәүдәләндерергә омтыла.

Матди кыйммәтләргә каршы куелган хакыйкатьне яктырту өчен идеал уты эзләп киткән кешенең күңел халәте рухи хөрлеккә омтылыш буларак укыла («Даһигә», 1913). Ул кешегә иң авыр минутларда таяныч булган һәм башкаларга ярдәм итәргә мөмкинлек биргән якты йолдызга тиңләштерелә («Күңел йолдызы», 1909):

Озайттылар миңа кул төрле мәлгунь көч, кара көчләр,
Теләп сүндермәгә күңлемдә янган изге йолдызны.
Вәләкин сүнмәде ул: йолдызым якты, һаман нурлы;
Гаҗәпме, юлга салса, ичмасам, бер данә юлсызны?

Тукай каләме эчкерсез, саф, илаһи мәхәббәтне шигъри илһам («Мәхәббәт», 1908), бәхет чыганагы («Кулың», 1908), камилләшүгә этәргеч («…гә», 1908), ирешеп булмас идеал («Бер рәсемгә», 1908) һәм яшәү мәгънәсе («Иһтида», 1911) биеклегенә күтәрә.

Ярату мотивы иҗат мотивы белән кушылып китә. Шагыйрь фикеренчә, мәхәббәт тә, иҗат та – илаһи табигатьле.

Табигать матурлыгына соклану мотивы өстенлек иткән, туган җир табигате идеаллаштырыла торган һәм гадәти күренешләрдәге матурлык ассызыкланган пейзаж лирикасында Г.Тукай табигатькә милли караш үзенчәлеген билгеләүгә ирешә («Ай һәм кояш», 1909; «Кышка бер сүз», 1909; «Җәйге таң хатирәсе», 1910 һәм башкалар). Табигатьнең матурлыгы тарихи үсештәге кырыслыкка каршы куела. Моннан тыш, тормышның ике катламлылыгы илаһи һәм җир, табигать һәм кеше каршылыгында чагылыш таба («Дошманнар», 1912).

Өмет – идеалның тагын бер чаткысы. Әгәр үткән – бәхетле вакыт икән, күңелсез бүгенге – өметләр өзелү вакыты, ул тәмуг, үлем белән ассоциацияләнә («Өмидсезлек», 1910; «Теләү бетте», 1909).

Мәрхәмәтлелек, өмет төсле үк, кешене иң авыр сынаулар вакытында яшәтә («Катиле нәфескә» (1910). Яшәешнең камил түгеллеге кешенең башкалар кайгысына сизгерлекне югалтуы белән аңлатыла, ләкин башкалардан ярдәм көтүнең ялган булуын белдерүче шагыйрь кешенең, үз кайгысы турында сөйләп, ялгызлыктан арынуын, күңелен һәм уйларын чистартуын сөйли («Ачы тәҗрибә авазы», 1910). Шулай Г.Тукайның иң фаҗигале шигырьләрендә дә мәхәббәтнең, мәрхәмәтлелекнең, матурлыкның, бәхет көтү мизгелләренең, өметнең көченә ышану көчле.

Якобсон И.М. Г.Тукай. Казан, 1912

Ачык хат. Татарстан Республикасы Милли музее. Басылып чыккан: Ахметова Д.И. Тукай в фотографиях. Казань, 2016

Философская лирика

В философской лирике поэта преодоление трагизма жизни неразрывно связано с утверждением идеала и с категорией идеального. Именно через идеал Г.Тукай оценивает все явления современной жизни.

В стихотворениях, где главным выступает мотив тоски о прошлом, жизнь разделена на две половины: время, когда лирический герой стремился к счастью, и время осознания его невозможности. В стихотворениях «Бәйрәм вә сабыйлык вакыты» («Время праздника и детства», 1908 г.), «Исемдә» («Я помню», 1909 г.) идеализируются приметы прошлого: радостный смех, беззаботные игры, первая влюбленность и ожидание светлого счастья. Они противопоставлены холоду и равнодушию настоящего. Лишь воспоминания о гармонии и красоте помогают человеку преодолевать тяготы настоящего.

В стихотворениях, посвященных любви, чувство влюбленности интерпретируется как категория возвышенного, источник поэтического вдохновения («Мәхәббәт» – «Любовь», 1907 г.), счастья («Кулың» – «Твоя рука», 1908 г.), как недостижимый идеал («Бер рәсемгә» – «К портрету», 1908 г.) и смысл жизни («Иһтида» – «Постижение истины», 1911 г.).

Мотив любви переплетается с мотивом творчества. Поэт считал, что любовь и творчество имеют божественное происхождение и предопределенность.

Творческий путь

После окончания медресе в 1905 году у Габдуллы началась новая, самостоятельная жизнь. Вскоре он вернулся в Казань, где решил полностью посвятить себя служению своей родине.

В течение следующих шести лет Тукай активно занимался творчеством: он быстро нашел свою нишу в литературных кругах Казани, и стал пользоваться большой популярностью среди прогрессивной молодежи. Во всех произведениях молодого писателя красной нитью прослеживалась тревога за судьбу своего народа, достоинство, четь, совесть, неподкупность.

Наиболее известные произведения Тукая – « Маленькое путешествие», «Пара лошадей», «Татарская молодежь», «Дача». Не забывал писатель и о самой юной читательской аудитории. Для детей им были написаны сказки «Шурале», «Призыв к труду», «Веселые странички».

Впоследствии творчество Габдуллы Тукая вошло в школьную программу 6 класса в казанских школах.

Главной проблемой перевода произведений татарского поэта на русский язык была неточность их содержания. Со временем все погрешности были исправлены.

Будучи идеалистом и романтиком по натуре, Габдулла мало заботился о своем финансовом положении. Куда больше его интересовало бескорыстное служение народу, общественная и просветительская деятельность. Постоянно живя на грани бедности, Тукай существенно подорвал свое и без того хрупкое здоровье.

Биография Габдуллы Тукая

Жизнь писателя Габдуллы Тукая с самого детства не была легкой, ведь еще совсем младенцем, в возрасте чуть более, чем четырех месяцев, он остался без отца. Вскоре, едва мальчику исполнилось 4 года, как он превратился в сироту, потеряв еще и мать. Отчим Габдуллы не решился вешать на себя ответственность по воспитанию чужого отпрыска и передал мальчика в семью деда Зиннатуллы. Совместный быт не давался легко ни самому будущему писателю, ни его родственникам, как вспоминает сам Габдулла Тукай. Биография кратко описывает не только тяготы и невзгоды самого мальчика, но народа в те времена в целом, никто не желал иметь у себя дома лишний рот, именно поэтому дед Зиннатулла и отправил внука вместе с ямщиком в город Казань, где малыш обрел свою приемную семью. Но детское спокойствие Габдуллы длилось недолго, и уже в течение двух лет приемные мать и отец захворали и вскоре им пришлось вернуть ребенка обратно.

Неудивительно и то, что в родном селе будущего великого писателя никто не ждал. Поэтому расстроеный дед не сдавался и искал, куда бы пристроить непрошеного родственника. На радость всем Габдулла Тукай был принят семьей бедного крестьянина Сагди, который проживал в селе Кырлай. Эти годы не были простыми, как вспоминает сам Габдулла Тукай. Деревня заставляла много работать физически и не щадила ни стар, ни млад.


Жизнь Г. Тукая в Кырлай / Фото взято из открытых источников

К концу девяностых годов 19 века Габдулла Тукай перебрался в город Уральск. Там начинающий поэт поселился в доме купца Усманова. Именно там он начал посещать занятия в мусульманскую общеобразовательную школу, которая находилась под покровительством семьи Тухватуллиных. Как раз в те годы он стал заниматься русским и демонстрировать свои первые успехи в учебе. Именно в тот момент окружающие начали замечать в мальчике задатки будущего гения слова.

В девятнадцатилетнем возрасте Габдулла Тукай осуществил свои первые переводы, которыми становятся произведения известного баснеписца Крылова, а годом позже он увлекается поэзией и занимается переводом на татарский язык известных русских произведений, чем демонстрирует свой далеко идущий талант. На обучении Габдулла Тукай открывает для себя работы Пушкина и Лермонтова, которые вдохновили его на собственные стихи. Так начинается его путь, как поэта. Хоть, как вспоминает сам Габдулла Тукай, детство его было не самым легким и безоблачным, но именно эти годы показали ему все то, что он потом вложил в свои произведения.


Литературный музей Г. Тукая в Казани/ Фото взято из открытых источников

Примечания

 1. Габдулла Тукай — Ğabdulla Tuqay
 2. Şüräle, Ğabdulla Tuqay
 3. 26 nçı aprel’ — Ğabdulla Tuqay tuğan kön | TRT Tatarça
 4. Ныне — Арский район, Татарстан, Россия.
 5. 12Нуруллин И. З. Тукай / Авториз. пер. с тат. Р. Фиша. — М.: Молодая гвардия, 1977. — 240 с. с илл., портр. (Жизнь замечат. людей. Серия биографий. Вып. 5 (568)).
 6. Рәсүлева З. Ә. Тукай эзләреннән. Казан: Тат. кит. нәшр., 1985. — 141 бит. (татар.)
 7. Иҙелбаев М. Х. Ике дуҫтың әҙәбиәт нуры (башк.) // Башҡортостан уҡытыусыһы. — 2012. — № 6. — С. 9—10.
 8. Сәлихов Ә. Ғ. Туҡай һәм башҡорт әҙәбиәте // Ағиҙел. — 2011. — № 6. — С. 107—112.
 9. ныне село Барда Бардымского района Пермского края
 10. Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. — Уфа: Китап, 2009. — С.609.
 11. Ислам на Урале: энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор — Д. З. Хайретдинов. — М.: Издательский дом «Медина», 2009. — 404 с., ил. — (Ислам в Российской Федерации; Вып. 5). С. 185
 12. Сайт Законодательного собрания Челябинской области. В Троицке открыли мемориальную доску Габдулле Тукаю(неопр.) . zs74.ru. Дата обращения 13 мая 2020.
 13. На Урале. Дом Яушевых(неопр.) . naurale.com. — «В 1912 году здесь лечился и работал татарский поэт Габдулла Тукай.». Дата обращения 13 мая 2020.
 14. Сайт мэрии Казани. Габдулла Тукай (1886—1913)(неопр.) . kzn.ru. Дата обращения 8 апреля 2012. Архивировано 1 июня 2012 года.
 15. 12 С. Липкин. Предисловие и комментарии к Г.Тукай. Избранное. М. : 1956
 16. там же стр 8-9
 17. Библиотека поэта. Г. Тукай стр.95
 18. Перевод С. Липкина. Г.Тукай. Избранное. М. : 1956 Также, это стихотворение известно как гимн татарского языка «Туган Тель»
 19. «Идегей». Перевод С.Липкина, Казань 1990 год (под ред. д.и.н. М. Усманова)
 20. Там же стр.5-8
 21. Новые переводы
 22. Величие и трагедия Тукая
 23. Биография Г. Тукая
 24. Величие и трагедия Тукая
 25. Габдулла Тукай
 26. Село Новый Кырлай. Справочник КЛАДР
 27. Село Шаранбаш-Князево.
 28. Село Даутово. Справочник КЛАДР
 29. В турецком городе Тарсус открыли бульвар Тукая (неопр.) . Башинформ (11 сентября 2011). Дата обращения 24 апреля 2016.
 30. Малышева С. Ю. «На миру красна»: инструментализация смерти в Советской России. — М.: Новый хронограф, 2020. — С. 368—369.
 31. Список монументальных памятников установленных в г. Уральске (неопр.) (недоступная ссылка). Акимат Западно-Казахстанской области. Дата обращения 12 июля 2010. Архивировано 29 ноября 2010 года.
 32. Памятники г. Уральска (недоступная ссылка)
 33. ИА REGNUM
 34. Агентство по делам молодёжи Астраханской области
 35. Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открылся в Семее Архивная копия от 5 августа 2020 на Wayback Machine // Литер, 16 мая 2016
 36. Памятная табличка появилась на историческом здании.
 37. Литературно-мемориальный комплекс Габдуллы Тукая // Музеи России
 38. Государственные премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая
 39. 2011 год объявлен Годом Тукая в странах ТЮРКСОЙ // Викиновости
 40. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ: «2011 год пройдет под знаком Тукая», ИА «Татар-информ» (23 Апреля 2010). Дата обращения 12 июля 2010.
 41. Теплоход «Поэт Габдулла Тукай» (неопр.) . Дата обращения 12 июля 2010. Архивировано 1 июня 2012 года.

Деревня Кушлауч, Арский район

Дом-музей семьи Тукаевых

Дом- музей расположен в восстановленной в 1996 году усадьбе муллы Мухаметгарифа. При реконструкции усадьбы не ставилась задача точного воспроизведения построек, т. к. в архиве сохранилась единственная фотография 1912–1914 года, где запечатлен отчий дом Г. Тукая. Возле дома — бюст Тукая (скульптор И. А. Новоселов).

Комплекс усадьбы:

 • Дом-шестистенник (построен в 1996 г.), где в 3-х залах представлена основная экспозиция;
 • Дом-четырёхстенник с сенями (крестьянский быт Заказанья), реконструкция 1979 г.;
 • Баня (2011);
 • Клеть (2011).

Фото №273129. Дом-музей семьи Тукаевых, д. КошлаучГосударственный литературно-музейный комплекс

Фото №273135. Дом-четырёхстенник с сенями (крестьянский быт Заказанья), реконструкция 1979 г.

Заказанье — территория компактного проживания татарского народа, неиссякаемый источник народных талантов.

Деревня Кушлауч расположена в 60 верстах от Казани. По Ревизским сказкам 1885 года в деревне было 120 дворов и 794 душ — жителей.

Жители деревни жили бедно. Основной промысел — пчеловодство. В деревне была одна лавка и кузница. Украшением деревни считалась мечеть.

В экспозиции представлены бытовые предметы XIX—XX вв., фотографии, архивные документы.

Фото №273165. Казан өязе крестьяннары. XX гасыр башыКрестьяне Казанского уезда. Начало XX

Фото №273171. Татар крестьяннары. XX гасыр башыКрестьяне-татары. Начало XX

Среди документов есть Свидетельство о назначении Мухаметгарифа (1842–1886), отца Г. Тукая, в 1864 году вторым муллой в Соборную мечеть д. Кушлауч, Менгерской области Казанского уезда.

Мухаметгариф окончил Кышкарское медресе в 1864 году, выдержав экзамен, стал Указным муллой. «Указным», значит назначенным Указом Императора.

Вскоре после назначения Мухаметгариф женился на дочери муллы из деревни Ямашурма Гафифе. У них родились сын Мухамедшариф и дочь Газиза. 13 лет прожили в браке. В 1885 году Гафифа внезапно заболела и умерла. Через положенный обычаем срок вдовец посватался к дочери муллы из д. Училе (Арский р-он) по имени Мандуда (1864–1890). У них родился ребенок

Представлена метрическая запись о рождении Губдулладжана, сына муллы Мухаметгарифа (14 (26) апреля 1886). Другая запись в Метрической книге гласит:» Сын Мухамедгалима Мухамедгариф скончался 29 августа 1886 г. от рези в животе в возрасте 44 лет». В д. Кушлауч сохранилась могила отца Тукая.

В возрасте 4,5 месяца Габдулладжан остался без отца. Молодая вдова не хотела покидать Кушлауч. Детей от первого брака отдали другим людям. На должность муллы приехал Хайретдин. Бибимандуда вернулась в отчий дом в д. Училе.

Фото №273243. Интерьерный снимокДом-музей семьи Тукаевых,  с. Кошлауч

Фото №273249. Интерьер Дом-музей семьи Тукаевых,  с. Кошлауч

Фото №273261. Кухонная утварьДом-музей семьи Тукаевых,  с. Кошлауч

Когда Габдуладжану исполнилось 2 года 8 месяцев, мать вышла замуж за муллу Шакира в д. Сасна Балатасинского р-на. Не зная, как к ребенку отнесется ее муж, Бибимамдуда оставила его в Кушлауч у бедной старухи Шарифы. Привыкнув к мужу, она просит позволения привести ребенка домой. Мулла послал подводу за мальчиком. Семейное счастье длилось не долго. В 18 января 1890 года мать Тукая умирает. Габдулле было 3 года 9 месяцев.

Дед Зиннатулла (отец Бибимамдуды) приютил внука на первое время в Училе. Но для многодетной семьи деда, содержание малолетнего ребенка оказалось неподъемным делом. Зиннатулла отдает мальчика на воспитание в Казань. Габдуллу на подводе привозят на Сенной базар, извозчик, не найдя приемных родителей, с которыми была договоренность у Зиннатуллы, отдает мальчика на воспитание Мухаммедвали. В Казани Габдулла проводит около двух лет. Новые приемные родители заболевают и возвращают Габдуллу Тукаева деду. Зиннатулла вскоре находит новую семью для внука, ей становится семья крестьянина Сагди из соседней деревни Кырлай.

Проблема переводов Г. Тукая

В предисловии к работе Семён Израилевич Липкин пишет, что зачастую переводы неверны в работе «Идегей», поэт и переводчик указывает, что по словам И. В. Сталина вся история Золотой Орды признавалась «паразитической» (от 1944 года), а историки, которые описывают её в другом свете — «буржуазные националисты». Следует отметить, что эпос Идегей был запрещён к изданию как «ханско-феодальный». 19 декабря 1936 года был расстрелян М. Г. Худяков.

Переводы на русский и другие языки нередко расходятся с оригиналом. В источниках и переводах от 1930 годов указывалось, что причиной стихотворения «Не уйдём!» было: «Строки этого стихотворения как нельзя более точно характеризуют настроения татарской интеллигенции в переломный момент истории, когда в обществе активно муссировалась идея эмиграции в Турцию в ответ на усиление национального гнёта со стороны самодержавия». Также подчёркивалось, что за этим стояло мусульманское духовенство и буржуазия.

Семён Израилевич Липкин отмечал, что сама структура стихотворения направлена не против татарской интеллигенции, а против черносотенцев, выделяя тот факт, что последняя строчка написана на русском:

К единой цели мы идем, свободной мы хотим России,

Ответ наш ясный и простой запомнить просим навсегда:

Вам лучше в Турции? Туда пожалте сами, господа!

Сегодня есть другие переводы: «Самая высокая цель наша — вольная страна, свободная Россия!

Нас не просто сдвинуть отсюда, о черносотенная толпа». Оригинал:

Иң бөек максат безем: хөр мәмләкәт — хөр Русия!

Тиз генә кузгалмыйбыз без, и гөруһе ру сияһ!

Ап-ачык бу бер җаваптыр, сүздә түгел, басмада:

— Если лучше вам, Туда сами пожалте, господа!

В действительности история появления этих строк такова:
Известный политический деятель предреволюционной поры В. М. Пуришкевич, во время выступления с думской трибуны депутата от Уфимской губернии Калимуллы Хасанова, потребовавшего участия государства в финансировании мусульманских образовательных учреждений, так же, как оно финансирует русские образовательные учреждения, закричал с места: «Езжайте в Турцию, будут там вам мусульманские школы!».
Этот случай получил широкую известность, и Тукай откликнулся своим «Не уйдём» («Kitmibez»)

Презентация на тему: » Вдохновляясь творчеством Тукая… 125 лет со дня рождения татарского народного поэта ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ.» — Транскрипт:

1

Вдохновляясь творчеством Тукая… 125 лет со дня рождения татарского народного поэта ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ

2

Харис Якупов.Г.Тукай. Триптих Тукаевская тема в творчестве художников и скульпторов Республики Татарстан

3

На протяжении XX века создано много произведений изобразительного искусства, вдохновленных личностью великого поэта и его произведениями. Каждое творение художника, обратившегося к Тукаю, пронизано искренним чувством, каждое отражает свой взгляд и своё прочтение Тукая. Все они обогатили национальное изобразительное искусство, придав ему особый аромат, открыв в нём особую страницу… Е.А.Симбирин. Поэт Г.Тукай год

4

Файзрахман Аминов. В Кырлаевском лесу «Говорят ведь, в тёмной чаще, в непролазной хвойной мгле Нечисть водится лесная – албасты и шурале». «Шурале», Г.Тукай

5

« Пушкин, Лермонтов –два солнца — высоко вознесены. Я ж свет их отражаю, наподобие луны…» Г.Тукай. «Отрывок» перевод В.Ганиева Вдохновляясь творчеством Тукая… (автор неизвестный)

6

Хаджи -Мурат Казаков. Маленький Апуш «…Если иногда во время игры проголодаюсь, то влезу через боковое окошко в дом и поем оставленные для меня матерью картошку и ломоть хлеба» «Что я помню о себе»1909. Г. Тукай

7

Вдохновляясь творчеством Тукая…… Я устремляюсь в высоту, в безмерность, в бесконечность. К бессмертной, вечной красоте, в сияющую вечность! Я вечно юным быть хочу, рождая радость всюду. Пусть гаснет солнце в небесах. Я новым солнцем буду! Г.Тукай. Иду своим путем.

8

Байназар Альменов.«Су анасы» (иллюстрация к книге). Байназар Альменов.«Су анасы» (иллюстрация к книге).

9

Харис Якупов. Памяти Габдуллы Тукая. Триптих.2000.

10

Георгий Зябликов. Былтыр и Шурале Майолика. – Отпусти избавь от боли, Поклянусь тебе душой- Никого теперь не трону Из родни твоей большой! Шурале, Г.Тукай.

11

Рада Нигматуллина. Родной язык. Серия «Детство Тукая».2000.(мастика) 26 апреля- День родного языка «О язык родной, певучий! О родительская речь! Что ещё на свете знал я, Что сумел я уберечь!» «Родной язык», Г.Тукай.

12

Абрек Абзгильдин. Сон Тукая «Пусть жизнь моя, как ночь темна, не жду ни солнца, ни луны. Я благодарен и за то, что звёзды в небе мне видны». «Моя звезда», Г.Тукай.

13

Олег Кульпин. Сказка о «Шурале»

14

Резеда Яманова. Лето в Кырлае «…где б я ни был и чтоб ни делал я,- Ты в памяти и сердце, родная сторона». «Родная деревня», Г.Тукай

15

Лотфулла Фаттахов. Пара лошадей 1950-е. (холст, масло) « Погоняет кучер лихо пару резвых лошадей, Еду я в Казань навстречу жизни будущей моей» «Пара лошадей», Г.Тукай.

16

Юрий Лысогорский.Колыбельная (бумага, акварель, тушь). «Спи, усни, бесценный мой, Лучше всех ты, мой родной, У меня на всей земле Нету радости иной». «Колыбельная песня», Г.Тукай

17

Усман Абдулов. Маленький Тукай на Сенном базаре « Всё бурлит здесь утром, гвалт со всех концов – Сколько тут товаров, сколько тут купцов!» «Сенной базар, или новый Кисекбаш», Г. Тукай

18

Баки Урманче. Ново-татарская слобода. (Иллюстрации к роману А.Файзи «Тукай)» «…Мать, когда носила свои каляпуши на Сенной базар или по какому-нибудь делу ходила в дом к богачам, брала иногда и меня с собой». «Что помню о себе» Г.Тукай

19

Выполнили: Арсланова Ильмира Мансуровна учитель русского языка и литературы и учащиеся 9 класса Малокибякозинской основной общеобразовательной школы Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан и учащиеся 9 класса Малокибякозинской основной общеобразовательной школы Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

Гражданлык һәм сәяси карашы

Әкренләп шигырьләрдә демократик үзгәрешләргә чакыручы шагыйрьнең гражданлык һәм сәяси карашы кискенләшә («Государственная думага», 1907; «Китмибез!», 1907). Әйтик, Дәүләт Думасындагы карагруһчы депутатларның татарларны Россиядән куарга чакырып чыгыш ясавына җавап итеп шагыйрь болай ди:

Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл;
Бәйләмеш бу җиргә безне тәңребез (гыйззе вә жәл).

Тукай халыкның бүгенгесе караңгы, ә киләчәге һәркемнең ныклыгына һәм активлыгына бәйле булган язмышы турында уйлана. Бушка, нәтиҗәсез вакыт уздыру хакындагы фикере сәясәтчеләр, сәүдәгәрләр, руханилар, шәкертләр адресына әйтелгән гаепләүләрдә чагыла.

Шагыйрь хатын-кызларга ирләр белән тигез хокуклар даулый («Татар кызларына», 1906; «Хатыннар хөррияте», 1906); халыкка, милләткә ярдәм итәргә өнди («Гәзитә мөрәттибләренә», 1906; «Мәдрәсәдән чыккан шәкертләр ни диләр», 1907); халыкка хезмәт итүне, аңа ярдәм итүне хуплый («Мөхәрриргә», 1906; «Әдәбият ахшамы ясаучы яшьләремезгә», 1906).

Шигырьләрнең күп өлеше – багышлаулар, аларда татар җәмгыятенең төрле катлауларына юнәлтелгән риторик эндәш төп фикер буларак формалаша, татар җәмгыятен гыйлем һәм мәдәният ярдәмендә үстерергә чакыру мотивы әйдәп бара.

Шигырь төзелешендә милли традицияләрне барлап, шулай ук рус һәм Европа әдәбиятлары йогынтысында гаруздан силлабикага күчә; лирик геройның гражданлык кичерешләрен сурәтләгәндә чикли торган шәрекъ жанрлары – газәл, мәдхия, мәрсия, касыйдәнең кайбер билгеләре аның әсәрләрендә җуелып, шигырьләр Көнбатыш әдәби жанрлар системасында кабул ителә.

Шагыйрь җитди рәвештә халык өслүбе, фольклор традицияләре белән кызыксынып китә. Аның иҗатының халык иҗаты белән якынаюы әсәрләр теленең чистаруына китерә, шигырьләр гарәп-фарсы һәм төрек алынмаларыннан котыла.

Шуның белән бергә, фикерләү үзенчәлеге үзгәрә: халыкка мәхәббәт, аның бай рухи мөмкинлекләренә, акылына, киләчәгенә ышаныч шагыйрь стилендәге эстетик доминантага әверелә.

Фотограф Иванов С.И. «Әл-Ислах» газетасы редакциясе. Тукай – уңнан беренче. Казан, 1907–1908

Сулдан уңга: газетаның мөхаррире һәм нашире Вафа Бәхтияров, тәнкыйтьче Габделкәбир Бәкер, җитәкче һәм актив хезмәткәр Фатих Әмирхан, хезмәткәр Ибраһим Әмирхан, Габдулла Тукай. Г.Ибраһимов исем. ТӘһСИнең Язма һәм музыкаль мирас үзәге

Габдулла Тукай Кырлай

Детство, прошедшее среди чужих людей, без материнской любви, без ласки близких, оставило в душе будущего поэта незаживающую рану. Течение времени не изгладило горьких воспоминаний о трудной сиротской доле. Так рождаются годы спустя потрясающие поэтические строки:

В доме Сагди Габдуллу встретили приветливо. Сагди с женой давно искали мальчонку, которого можно было бы взять на воспитание. У них было две дочери, единственный сын умер два с половиной года назад. «Здесь я начал жить неплохо,— вспоминал поэт об этой поре своего детства,— как об этом рассказывал еще в дороге Сагди-абзы, здесь было много и катыка, и молока, и хлеба, достаточно было и картофеля…»

В Кырлае Габдулла начал учиться — вначале у абыстай — жены муллы, а затем в медресе — школе, дававшей религиозные знания. «В медресе я очень скоро изучил иджек и суры «Хэфтияка»,— вспоминал Тукай,— после чего принялся за «Бэдэвам» и «Кисекбаш». Уроки я усваивал быстро, и чтобы не сидел я без дела, стали поручать мне отстающих детей». В медресе Габдулла слыл смышленым,
одаренным мальчиком, много читал, прочитанное быстро запоминал, на равных спорил со своим учителем.

В Кырлае Габдулла приобщается и к сокровищницам устного народного творчества. Знакомство с волшебным миром народных песен и сказок развивает воображение, фантазию будущего поэта, пробуждает любовь к живому народному языку. «Наши народные песни являются подлинно национальными, свободными от всякого постороннего влияния (арабского, турецкого, узбекского), поэтому я придаю им историческое значение, люблю их»,— писал Тукай спустя годы («Народная литература», 1910).

В Кырлае Габдулла и сам пытался сочинять. По утверждению знавших его с детства односельчан, первые шаги в творчестве он начал с «сочинения» песен, пословиц, байтов.

Наконец, необходимо сказать о самом значительном событии в жизни Габдуллы до отъезда в Уральск. По пути в Уральск он на некоторое время остановился в Кушлавыче в доме Бадри. Вечером, перебирая книги, он обнаружил здесь и начал читать книгу выдающегося ученого, писателя и просветителя Каюма Насыри (1825—1902) «Февакихель-джоляса». «Последние стихи мне очень понравились, я старался понять их»,— вспоминал поэт. Речь идет о последней, сороковой главе книги, где помещены произведения татарского народного творчества — пословицы, загадки, песни, байты

Все это привлекло внимание подрастающего мальчика тем, что эти произведения были написаны на чисто народном языке

Таким образом, Кырлай сыграл исключительно большую роль в жизни Тукая, в становлении его как поэта. «Именно в Кырлае у меня раскрылись глаза на мир»,— писал впоследствии поэт. Именно в деревне Кырлай зарождается его большая любовь к отчизне, к своему народу. Вот почему Заказанье, родные места, с которыми он «расстался на заре жизни», всегда вспоминал с большой теплотой. Такие, написанные в разные годы, стихотворения, как «Пара лошадей», «Родная деревня», «Родной земле», «Пора, вспоминаемая с грустью» и другие, в душе поэта зародились еще в пору его жизни в Заказанье. Одно из лучших своих произведений— поэму «Шурале» — он посвятил Кырлаю.

Здесь Габдулла впервые познал будни деревенской жизни, уже в 7—8-летнем возрасте в какай-то мере ощутил на себе и тяжесть крестьянского труда — «сеял, жал и боронил», здесь же зарождаются чувства протеста против несправедливостей жизни.

На втором году жизни Габдуллы в Кырлае у Сагди родился сын, отец продолжал любить Габдуллу по-прежнему, но его жена и дочь начинают унижать и оскорблять мальчика. Лаская своего брата, дочь Сагди многозначительно приговаривала: «Мой собственный братишка! Родной братишка!» «Так я лишился той маленькой крупицы любви, которая выпала было на мою долю»,— писал Тукай в автобиографическом очерке.

После революции

После окончания революционных действий в Уральске начинают появляться татарские газеты. Тукай сразу находит себе занятие: он предлагает свои работы этим газетам и журналам, а те с радостью принимают в свои ряды талантливого образованного юношу. Парень писал не только стихи, он также печатал собственные статьи, посвященные революционной тематике. Общественная и политическая жизнь общества волновали молодого человека не менее, чем литература. Он принимает активное участие в демонстрациях и протестах. По-настоящему свободная жизнь парня начинается только после того, как он покидает медресе в 1907 году. Третьеиюньский переворот в государстве вызвал у Тукая только одну реакцию: рьяная защита чести своей Родины. За этот период он написал несколько показательных стихотворений, в которых очень ярко раскрывалась тема Родины («Не уйдём!», «Родной земле», «Пара лошадей»).

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий